Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Prenumerata i sprzedaż

WARUNKI SPRZEDAŻY KWARTALNIKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA

NA ROK 2020

Cena prenu­mer­aty rocznej - 108 zł (w tym 8 % VAT)
Cena sprzedaży detal­icznej numerów bieżą­cych - 31.32 zł (w tym 8 % VAT)

NA ROK 2018* i 2019**

Cena prenu­mer­aty rocznej - 113,14 zł (w tym 8 % VAT)
Cena sprzedaży detal­icznej numerów bieżą­cych - 30,86 zł (w tym 8 % VAT)
Kwartalnik NiR od roku 2019 ukazywać się będzie się 4 razy w ciągu roku. Pod koniec marca, czerwca, września i grudnia.

W sprzedaży znajdują się numery 1/2018, 2/2018,  3/2018,  4/2018, 1/2019, 2/2019

Zamówienia proszę kierować na adres e-mail: nir.prenumerata@ipiss.com.pl
W zamówieniu należy podać:

rok prenumeraty lub numer/rok zamawianego kwartalnika NiR,
niezbędne dane do wystawienia faktury,
adres do wysyłki numerów.